Make your own free website on Tripod.com
Accountmanagement
Achmea | Adviesvaardigheden

Home

Achmea

 Het bedrijf Achmea

 

Achmea

Handelsweg 2, 3707 NH Zeist

Postbus 866, 3700AW Zeist

tel. (030) 6937000

fax (030) 6937225

 

Het bedrijf

Achmea biedt aan bedrijven, instellingen en consumenten in de Benelux een breed pakket verzekeringen en bancaire en hypothecaire producten, en daaraan gekoppelde dienstverlening. Verder verzorgt Achmea pensioenadministraties, hulpverlening in binnen- en buitenland, arbodiensten, preventie- en reÔntegratiediensten, en services die een gezonde leefstijl bevorderen. Achmea heeft een belangrijke marktpositie in Leven (inclusief Pensioen), Schade en Sociale Zekerheid, en is marktleider op het gebied van Zorg.

Achmea is ťťn van de grotere financiŽle dienstverleners in de Benelux. In totaal werken zo'n 11.500 mensen voor Achmea.

 

Missie

Achmea wil een maatschappelijk betrokken, toonaangevende en innoverende dienstverlener zijn in FinanciŽle Diensten, Zekerheid en Zorg (All Finance, All Care). Het is hun doel om onze klanten de juiste product/dienstcombinaties te bieden, waardoor zorgen uit handen worden genomen. Daarbij staat een menselijke benadering van de klant centraal.

 

Visie

Achmea ontzorgt is Achmeas adagium: een richtsnoer voor ons handelen en toetssteen voor beslissingen. Het is de ambitie van Achmea om in haar activiteiten hieraan voortdurend inhoud te geven.

Het adagium is uitgewerkt in vijf Achmea-kernwaarden: Integriteit, Respect, Betrokkenheid, Professionaliteit, Resultaatgerichtheid.

Organigram    
Achmea wordt geleid door de Raad van Bestuur, die op zijn beurt weer wordt gecontroleerd door de Raad van Commissarissen. (Zie bijlage) Voor het dagelijks bestuur wordt Achmea onderverdeeld in acht Business Units en een aantal kleinere bedrijfsonderdelen. Deze ontplooien elk hun eigen kernactiviteiten en opereren onder eigen merknamen.  De directies van de business units zijn niet alleen verantwoordelijk voor de resultaten van het eigen bedrijfsonderdeel,maar ook voor het behalen van de doelstellingen van Achmea als geheel.

Marktonwikkelingen

De goede posities op de verzekeringsmarkt voor Leven, Schade, Zorg, en Inkomensverzekeringen & Dienstverlening maken het mogelijk marktkansen om te zetten in een groter marktaandeel en een beter financieel resultaat.

De ontwikkelingen met betrekking tot de sociale zekerheid en de privatisering van het zorgstelsel zullen, indien ook daadwerkelijk ten uitvoer gebracht, de markt verruimen. De demografische ontwikkelingen vragen om nieuwe pensioenoplossingen.

Achmea wil haar marktaandeel via het intermediair vergroten, in eerste instantie door autonome groei, mogelijk aangevuld door strategische overnames. Tegelijkertijd zullen zij nog veel meer gebruik maken van de cross sell- en synergiemogelijkheden binnen de Groep om onze propositie All finance, all Care waar te maken.

DMU

Achmeas Decision Making Unit ziet er als volgt uit: Beslissers zijn de Raad van bestuur, zij geven leiding aan het concern en maken de uiteindelijke beslissingen. Daarbij worden ze beÔnvloed door de verschillende dochteronderneming van Achmea en de directie van deze bedrijven. Aan onze kant staat de communicatiemanager. Zij is de coach die contact heeft met het bestuur en de dochterondernemingen en hen moet overtuigen dat ze op de goede weg zitten. Zij is echter niet in staat om dit alleen te doen aangezien zij niet niet de juiste training en achtergrond heeft om de partijen te overtuigen. Wij zullen dus haar de juiste argumenten moeten geven om de rest te overtuigen.

Nay-sayers zijn de Raad van commisarissen. Zij kunnen een uiteindelijke beslissing tegenhouden. Gatekeeper is de secretaresse. Als zij besluit informatie niet door te laten levert dat voor ons problemen op. (zie bijlage)

 

Conclusie DMU

We hebben geen sterke band met de diercteuren van de dochterondernemingen terwijl zij juist een enorme invloed hebben op de uiteindelijke beslissing. Het is dus belangrijk voor ons om ervoor te zorgen dat wij contact met ze krijgen om zo invloed te hebben op hun beslissngen.

Enter content hereEnter supporting content here